Home  |  Leningen / Kredieten  |  Hypotheken  |  BKR  |  Wat u nog meer moet weten  |  Schulden  |  FAQ  |

 
Hypotheken
 

 

Een hypotheek is een lening op basis van een onderpand. Wanneer sprake is van een onderpand, hebben banken en andere hypotheekverstrekkers meer zekerheid dat ze hun geld uiteindelijk weer terugkrijgen. Meestal betreft dit een woning (soms ook een levensverzekeringspolis of effecten).

De volgende hypotheekvormen zijn hieronder kort en bondig beschreven:

- Annu´teitenhypotheek - Spaarhypotheek - Leven hypotheek
- Lineaire hypotheek - Beleggingshypotheek - Krediet hypotheek
- Aflossingsvrije hypotheek - Hybride hypotheek  

Annu´teitenhypotheek

Wat is een Annu´teitenhypotheek?
Dit is een hypotheek waarbij het maandelijks bedrag de hele looptijd gelijk blijft. Het aflossingsbedrag is eerst laag en de rente hoog. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het aflossingsdeel groter en het rentedeel kleiner. De rente kan worden afgetrokken van de inkomsten voor de belastingen. Hierdoor profiteert u eerst van lagere netto maandlasten, deze worden naarmate de tijd vordert steeds hoger. Immers, uw rentedeel wordt steeds lager en uw aflossingsdeel steeds groter.

Bij het afsluiten van een annu´teitenhypotheek moet rekening gehouden worden met eventuele renteverhogingen. U kunt er dan ook voor kiezen een rentevaste periode over de gehele looptijd van de hypotheek af te sluiten.

Voordelen:
- Het rentedeel is groot aan het begin van de hypotheek.
Deze kan worden afgetrokken van de inkomsten voor belastingen.
- U betaalt een vast bedrag per maand

Ga naar boven

Lineaire hypotheek

Wat is een lineaire hypotheek?
Bij een lineaire hypotheek lost u maandelijks een bedrag af. U bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van de lening zullen de maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. De schuld neemt immers af en dus hoeft er ook minder rente betaald te worden. Het gevolg is wel, dat ook uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt. De klassieke hypotheken worden niet vaak meer afgesloten. Toch kan een lineaire hypotheek soms nog wel een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld voor zogenaamde Box III leningen. Dat zijn leningen waarvoor u geen renteaftrek hebt.

Voordelen:
- Een vaste einddatum.
- Tijdens de looptijd wordt er periodiek afgelost.
- De bruto maandlasten worden steeds lager.
- Aan het begin wordt er meer rente betaalt. Dit kan worden afgetrokken van de
belasting.

Ga naar boven

Aflossingsvrije hypotheek

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er niet afgelost. Er wordt enkel rente betaalt.
De hoogte van de rente is afhankelijk van de vorm, vast of variabel. Omdat er geen
deel aan aflossing wordt betaald, heeft u aan het einde van de looptijd van de hypotheek een hypotheekschuld. Deze lost u af wanneer u de woning verkoopt.

Wanneer u geen volledige hypotheekschuld wilt overhouden is het mogelijk om de aflossingsvrije hypotheek te combineren met een andere hypotheekvorm. De looptijd wordt vooraf niet vastgesteld. Vanuit de wet is het echter alleen mogelijk om gedurende 30 jaar de rente af te trekken van de belasting.

Voordelen:
- U betaalt alleen rente. Deze is gedurende 30 jaar fiscaal aftrekbaar.
- U hoeft tussentijds niet af te lossen.

Ga naar boven

Spaarhypotheek

Wat is een spaarhypotheek?
Een spaarhypotheek is aflossingsvrij. Dat wil zeggen dat u tijdens de looptijd niet aflost. U sluit een spaarverzekering af. Een deel van deze premie wordt gebruikt om een spaartegoed op te bouwen. U lost aan het einde van de looptijd het gespaarde deel af. Een ander deel wordt gebruikt als risicogedeelte. Dit bedrag wordt uitgekeerd in geval van overlijden.

Voordelen:
- Belastingaftrek van het rentedeel gedurende de hele periode.
- Het rendement uit het opgebouwde spaartegoed is gelijk aan de hypotheekrente
die wordt betaalt.

Ga naar boven


Beleggingshypotheek

Wat is een beleggingshypotheek?
Een hypotheekvorm die enigszins overeenkomt met de aflossingsvrije hypotheek. Hierbij wordt alleen rente betaalt over het geleende bedrag. Hiernaast wordt een bedrag gebruikt om te beleggen in aandelenfondsen. Doel hiervan is dat aan het eind van de looptijd de aflossing wordt betaalt door het opgebouwde kapitaal uit de aandelen.

Voordelen:
- Relatief lage maandlasten.
- Er kan invloed uitgeoefend worden doordat u tussen beleggingsfondsen kunt
switchen.

Ga naar boven


Hybride hypotheek

Wat is een hybride hypotheek?
Een hybride hypotheek wordt ook wel spaar- en beleggingshypotheek genoemd. Bij deze hypotheekvorm wordt er niet afgelost enkel rente betaalt. Het geld dat nodig is om de aflossing te financieren wordt opgebouwd door sparen en/of beleggen. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt het aflossingsdeel gefinancierd door het gespaarde en/of het belegde geld. Hierbij loopt u wel het risico van een restschuld. Bij sparen en beleggen kunnen namelijk geen garanties worden gegeven.

Voordelen:
- Profiteren van belastingaftrek van het rentedeel.
- Beleggingsdeel kan een hoog rendement opleveren.


Ga naar boven


Leven hypotheek

Wat is een leven hypotheek?
Een hypotheekvorm waarbij er tijdens de looptijd niks wordt afgelost. Er wordt een levensverzekering afgesloten waarvoor er maandelijks premie wordt betaalt. Met deze levensverzekering spaart u tijdens de looptijd voor de aflossing van de hypotheek.

Voordelen:
- Profiteren van de mogelijkheden op fiscaal gebied.
- De maandlasten zijn stabiel.

Ga naar boven

Krediet hypotheek

Wat is een krediethypotheek?
Naarmate de tijd vordert is het goed mogelijk dat uw huis meer waard is geworden dan de hypotheek die u ervoor heeft afgesloten. U kunt er dan voor kiezen om een kredietrekening af te sluiten. Deze vorm is ideaal wanneer u van plan met in huis te verbouwen bijvoorbeeld. Bij deze hypotheekvorm dient uw huis dan als onderpand.

Voordelen:
- U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag.

Ga naar boven

 

 

 

  |  Sitemap  |  Contact / suggesties  |  Link uitwisseling  |  Disclaimer  |