Home  |  Leningen / Kredieten  |  Hypotheken  |  BKR  |  Wat u nog meer moet weten  |  Schulden  |  FAQ  |

 
Schuldsanering
 
 
U kunt pas een beroep doen op wettelijke schuldsanering als u eerst zelf heeft geprobeerd tot een oplossing te komen met uw schuldeisers, bank of financiŽle instelling.

Eind 1998 trad in Nederland de Wet schuldsanering natuurlijke personen in werking.

Bij betalingsproblemen kan de rechter op uw verzoek een schuldsaneringsregeling maken waaraan alle schuldeisers moeten meewerken.

Voorwaarde is wel, dat de betalingsproblemen niet met opzet zijn ontstaan en dat geen andere  afbetalingsregeling meer getroffen kan worden. Problemen door een lening of hypotheek kunnen een probleem zijn, omdat deze vrijwillig door u zijn afgesloten.

De rechter stelt een periode vast waarin u zoveel mogelijk geld bijeen moet brengen om daarmee uw schulden af te betalen. De rechter bepaalt hoeveel geld u gedurende die periode zelf mag houden voor uw levensonderhoud.

De periode van schuldsanering duurt maximaal vijf jaar. Als u schuldenaar gedurende de saneringsperiode moet leven van een inkomen op bijstandsniveau, dan wordt deze periode teruggebracht naar 3 jaar.

Zelf uw schulden regelen Schuldbemiddeling Schuldsanering

 

 

  |  Sitemap  |  Contact / suggesties  |  Link uitwisseling  |  Disclaimer  |