BKR

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Het BKR houdt een centraal register bij van alle kredietverplichtingen van consumenten in Nederland. 

De bij het BKR aangesloten instellingen zijn verplicht om uw persoons- en kredietgegevens door te geven aan het BKR, als ze een krediet tussen € 500 en € 125.000 verstrekken met een looptijd van drie maanden of langer. Ze zijn ook verplicht om gegevens bij het BKR op te vragen voordat ze een nieuwe lening verstrekken. Op deze manier wordt bekeken hoe uw kredietwaardigheid is en of het veilig is voor de instantie om u een lening te verstrekken.

In de praktijk heeft vrijwel elke Nederlander wel eens bij het BKR geregistreerd gestaan. Gebruikt u bijvoorbeeld een creditcard of klantenpas van een warenhuis of heeft u iets gekocht op basis van “uitgestelde betaling”, dan vindt automatisch registratie bij het BKR plaats. Ook mobiele telefoonabonnementen worden in het register opgenomen. Geen zorgen dus over de BKR toetsing, die is in het leven geroepen om te voorkomen dat iemand zich te diep in de schulden steekt. Het geeft u eigenlijk extra zekerheid bij het afsluiten van een lening.

Wanneer je je verplichtingen niet nakomt, bestaat de kans dat achter uw lening een A komt te staan, van Achterstand. Ongeveer 2 tot 5 % van de registraties heeft dit. Als u een A achter uw naam heeft staan,  wordt het moeilijker in de toekomst nog geld te lenen. Als schulden zijn gesaneerd komt dat ook  bij het BKR geregistreerd te staan. De BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand. Voor €4,50 kunt u inzage krijgen in uw gegevens door een formulier in te vullen bij een willekeurige bank. Na een week krijgt u de resultaten thuisgestuurd.

Indien de gegevens van het BKR onjuist zijn, dan heeft u recht op correctie, maar de gegevens kunnen alleen worden gewijzigd in opdracht van de instantie die u heeft aangemeld. U moet bij de kredietverlener een verzoek tot correctie indienen. Indien de kredietverlener weigert om de foutieve gegevens te corrigeren, dan kan de geregistreerde de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. De uitspraak van deze commissie is voor alle partijen bindend.

De geregistreerde gegevens worden door het BKR bewaard gedurende een periode van vijf jaar nadat een krediet is beëindigd. Na deze bewaartermijn worden de gegevens automatisch uit het systeem verwijderd.

Er zijn organisaties die u geld willen lenen ondanks een negatieve kredietregistratie. Echter, dit is niet altijd verstandig. Het BKR is er niet alleen om instanties te beschermen, maar ook uzelf.