Wat u nog meer moet weten

Rente

De rente bij een lening / krediet is de effectieve rente per jaar. In deze rente komen alle kosten naar voren van de lening die u heeft gesloten.
Anders dan bij een hypotheek, gaat het bij financieringen altijd over de effectieve rente op jaarbasis. De aanbieder van een consumptief krediet is verplicht dit op te geven.

Lening looptijd

De looptijd van een lening moet bij de levensduur van hetgeen passen dat u aanschaft. De looptijd wordt meestal uitgedrukt in maanden. Het is soms lastig om in te zien wat dat inhoudt. Met 60 maanden bent u gewoonweg 5 jaar aan het aflossen. Vraag uzelf af of u wel zo lang wilt en kunt aflossen? Denk aan uw leeftijd tegen de tijd dat de lening is afgelost.
De levensduur van het aan te schaffen artikel is zeer belangrijk: Indien u tien jaar afbetaalt aan een auto die het veel eerder begeeft, moet u toch de lening afbetalen. Het is dan beter om sneller af te lossen met een hoger maandbedrag of minder te lenen zodat u korter aflost ofwel de looptijd verkort. Met een langere aflossingsperiode zijn doorgaans uw maandlasten lager maar aan het eind van de rit heeft u wel meer betaald in de vorm van rente dan bij een kortere looptijd. Daarnaast is een lange aflossingsperiode gewoon lastiger te overzien.

Betalingsbescherming

Betalingsbescherming is een verzekering om bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid toch aan uw betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Op het moment dat u ziek wordt of een ongeluk krijgt, daalt vaak uw besteedbaar inkomen.
Niet alleen gaan uw inkomsten achteruit, meestal stijgen ook de uitgaven. Het gevolg is dat uw besteedbaar inkomen niet meer voldoet om uw levensonderhoud en de maandlasten van de lening te betalen.

Teneinde dit risico af te dekken, kunt u bij het sluiten van een lening / krediet ook om betalingsbescherming vragen. Met een kleine premie, verzekerd u zichzelf, dat wanneer u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt, de maandelijkse betalingen van uw krediet worden betaald.

Offerte

Vraag altijd meerdere lening offertes aan bij de aanbieders, zodat u zelf kunt zien waar u het goedkoopste kunt lenen, tegen de leenvoorwaarden die het beste bij uw wensen passen.

Vergeet tevens niet dat verplichte verzekeringen bij een leenproduct met een lage rente aan het einde van de looptijd dusdanig duur kunnen uitvallen dat een andere lening uiteindelijk goedkoper was geweest. Let wel, het sluiten van een overlijdensrisico verzekering bij een krediet is wél bijzonder aan te raden. Er bestaan overigens kredietverstrekkers die de schuld (deels) kwijtschelden bij overlijden; U moet de verschillende leen offertes dus met elkaar vergelijken…